HAZIRLIK AŞAMASINDA

Arşiv

Arşivde bulunan materyal türleri

 • Mektuplar ve çeşitli kişisel evraklar
 • Defterler ve kurumsal belgeler
 • Sanat eserleri
 • Fotoğraflar
 • Yazılı veya kayıtlı anılar
 • İş hayatıyla ilgili evraklar
 • Objeler
 • Çeşitli koleksiyonlar (pul, kart postal, vs.)
 • Dergiler, gazeteler, küpürler
 • Broşür, poster ve programlar
 • Yayımlanmamış çalışmalar
 • Toplantı notları
 • Haritalar
 • Faturalar ve makbuzlar