HAZIRLIK AŞAMASINDA

Kütüphane

1800’lerin başından günümüze uzanan bir zaman diliminde yayımlanmış eserleri kapsayan kütüphanede dünyanın dört bir yanında basılmış Ermenice, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerde kitap, dergi gibi değerli eserler bulunuyor.

Uzun yıllar süren çabalar sonucunda bir araya getirilen kütüphane ve arşivde 6000’dan fazla kitap, 200’den fazla süreli yayının binlerce sayısı, el yazmaları, kupürler, fotoğralar, haritalar, mektuplar, posterler, broşürler, ses ve video kayıtları bulunuyor. Kişisel bağışlar, hediyeler ve yayınevi faaliyetleri sırasında arşiv toplama, kütüphane oluşturma çabalarıyla bir araya gelen koleksiyonlar, 2021 yılından bu yana gönüllü Ermeni üniversite öğrencilerinin de desteğiyle sınıflandırıp kataloglanıyor ve ileride kamusal kullanım açık olacak hale getiriliyor.

Bu devasa malzemenin tasnifinin yanı sıra, büyük ölçekli veritabanları ve dijitalleştirme çalışmalarıyla matbu kültürel mirasının sürdürülebirliğinin sağlanması Yesayan Derneği’nin gelecek hedefleri arasında yer alıyor.