HAZIRLIK AŞAMASINDA

աթոռակ

պզտիկ աթոռ

աթոռակալ

փոխանորդ, տեղապահ

աժդահա

վիթխարի մեծութիւն եւ ոյժ ունեցող, հսկայ

ալ

նոյնիսկ, մինչեւ իսկ, անգամ
bile

ալ

այլեւս, ուրիշ
artık, daha

ալարիլ

դանդաղիլ, ծուլանալ
üflenmek

ալեակ

փոքրիկ ալիք

ալեբախում

ալիքներու շարժումը՝ երբ տեղ մը կը զարնուի

ալելու

գովաբանութիւն, փառաբանութիւն

ալեխառն

մազերուն մէջ ճերմակ խառնուած

ալեծուփ

ալեծածան, ալիքի շարժումով

ալեկոծ

տակնուվրայ եղած, փոթորկայոյզ

ալեհեր

մազերը ճերմկած, ալեզարդ
ak saçlı

ալեւոյթ

ծերութիւն, ալեհերութիւն

ալեւոր

մազերը եւ մօրուքը ճերմկած, ծեր

ալիք

ծովուն կամ գետին փրփրած ջուրը
dalga

ալկիոն

ծովու թռչուն
martı

ալք

խորութիւն, յատակ

ալք

չար ոգի

ախոյեան

մրցումներու մէջ բոլորին յաղթական, յառաջամարտիկ
şampiyon