HAZIRLIK AŞAMASINDA

ազգային երեսփոխան

ժողովուրդին կողմէ ընտրուած պետական պաշտօնեայ
milletvekili

ազգայնական

ազգին վերաբերեալ, ազգային

ազգայնամոլ

վնասակար ըլլալու աստիճան ազգասէր
şoven

ազգատեաց

այն՝ որ իր ազգը չի սիրեր

ազգի-ազգի

տեսակ-տեսակ, կերպ-կերպ
çeşit çeşit

ազգօգուտ

ազգին համար օգտակար

ազդ

ծանուցում, յայտարարութիւն
ilan

ազդակ

պատճառ, շարժիչ ոյժ, խթան
etken, faktör

ազդարարել

իմացնել, ազդ տալ, ծանուցանել
ilan etmek, bildirmek, uyarmak

ազդել

թելադրել, ներգործել, տպաւորել
etki yapmak, etkide bulunmak, etkilemek

ազդեցիկ

ազդու, ազդեցութիւն ընող, ուժեղ
etkileyici, etkili nüfuzlu

ազդեցութիւն

ազդեցիկ ըլլալ, ներգործութիւն, տպաւորութիւն, հեղինակութիւն
etki, nüfuz

ազդր

մարմնին մասը՝ սկսած կոնքէն մինչեւ ծունկ, զիստ
kalça, but

ազն

ցեղ, տոհմ, ազգ, զարմ

ազնիւ

լաւ ու բարի, ընտիր, պատուական
asil, soylu, has, saf, kibar, iyi, dürüst, sayın, sevgili

ազնուական

ազնիւ ցեղի պատկանող, ազնուազարմ
soylu, aristokrat

ազնուապետութիւն

ժառանգով հարստացած եւ իրենց հարստութեան պատճառով ազնուական համարուած դասակարգին իշխանութիւնը՝ որ վերջ գտաւ 1789ին
aristokrasi

ազնուութիւն

բարեսրտութիւն, բարութիւն ազնուասիրտ բարի սիրտ ունեցող, բարեսիրտ ազոխ չհասունցած խաղող
koruk

աթար

անասուններու աղբը, քակոր, ապավառ

Աթենաս

իմաստութեան եւ արուեստներու դիցուհին