HAZIRLIK AŞAMASINDA

ադամորդի

մարդ, մահկանացու
ademoğlu

ադեն

դրախտ, եդեմ

ազազուն

չորցած, նիհար, տկար
kuru, sıska, cılız

ազատ

այն՝ որ ուրիշին կապուած չէ, ինքնիշխան, ազատորդի
serbest, özgür

ազատագրել

գերութենէ ազատել
kurtarmak

ազատամարտ

ազատութեան պայքար

ազատամիտ

այն՝ որ ուրիշին ըրածը չի քննադատեր երբ մէկու մը վնաս պատճառած չէ, ազատախոհ

ազատել

ազատ վիճակի բերել, փրկել
kurtarmak

ազատիլ

ազատ ըլլալ, փրկուիլ, պրծիլ
kurtulmak

ազատորեար

ազատանի, ազնուականներ

ազատութիւն

անկախութիւն, ինքնիշխանութիւն
özgürlük

ազատքեղ

բոյս մը՝ որ կը գործածուի իբրեւ համեմ
maydanoz

ազգ

միեւնոյն բարքերը՝ մշակոյթը եւ լեզուն ունեցող ժողովուրդ
millet, ulus

ազգաբնակ(չ)ութիւն

երկրի մը մէջ բնակած ժողովուրդի մը ամբողջութիւնը
nüfus

ազգագրութիւն

ժողովուրդներու գործունէութեան ուսումնասիրութիւնը
etnografya

ազգական

արենակցական կամ խնամիական կապերով միացած անձեր
akraba, hısım

ազգակից

նոյն ազգի պատկանող

ազգային

ազգին վերաբերեալ, ազգին յատուկ
milli, ulusal

ազգային

ազգակից

ազգային

ազգի գործերով զբաղող անձ, ազգային գործիչ