HAZIRLIK AŞAMASINDA

Alan

Stüdyo

Derneğin gelecekte gerçekleştireceği projelere hizmet eden sözlü tarih, bellek çalışmaları gibi görsel ve işitsel içeriklerin üretilmesine imkan sağlayacak küçük bir stüdyo.

Toplantı alanı

Derneğin çeşitli kültürel, akademik toplantılarını, etkinliklerini gerçekleştirebileceği, rutin toplantıları yapabileceği bir toplantı alanı.

Sergi alanı

Kütüphanesi ve arşivinden her ay belirli materyallerin sergileneceği. Mekanı aynı zamanda dinamik bir alana dönüştürecek olan sergi alanı.

Çalışma Salonu

Araştırmacıların ve toplumun farklı kesimlerinden ilgililerin konforlu bir şekilde arşiv materyalleri ve kitaplar üzerinde çalışabileceği çalışma salonu.