HAZIRLIK AŞAMASINDA

Saltanata karşı Hoca Sadık: Tanzimat’ta Devrimci İslam

Alp Eren Topal

İstanbul 1869: Sarıyerli namıyla meşhur, ulemâdan Hoca Mehmed Sadık Efendi saltanat karşıtı vaazlar verdiği için 1869’da Kudüs’e sürülür ve sürgünde 19. yüzyıl Osmanlı düşüncesinin en çarpıcı ve nevi şahsına münhasır eserini kaleme alır: Tanzîr-i Telemak. Hoca Sadık, Fenelon’un meşhur Telemak’ına bir nazîre olarak kaleme alınmış bu eserde eşitlik ve adelet mücadelesi temelli bir dinler ve dünya tarihi okuması yaparken bir yandan da devrimci bir İslam’ın da manifestosunu hatta ilmihâlini ortaya koyar. Ayşe Ozil’in moderatörlüğünde gerçekleşecek konuşmada, Alp Eren Topal ile birlikte Hoca Sadık Efendi’yi ve eserini ana hatlarıyla tanıttıktan sonra günümüz siyaseti ve tarih-yazıcılığı için ne anlam ifade ettiğini tartışacağız.

Etkinlik Yesayan Salonu ve Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar ortaklığıyla düzenlenmektedir.

Katılımcılar

Alp Eren Topal

Osmanlı ve Türkiye siyasi düşünce tarihi üzerine çalışan bir araştırmacıdır. Siyaset Bilimi doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde 2017 yılında tamamlamış ve farklı araştırma fonları ile Amerika, Norveç ve İstanbul’da çalışmalarını sürdürmüştür. Erken modern ve modern Osmanlı tarihi üzerine uluslararası çeşitli makaleleri bulunan Topal, temel kavramlar üzerinden Tanzimat siyaseti, İslam’ın dönüşümü ve sekülerleşme gibi konular üzerine araştırmalarına devam etmektedir.