HAZIRLIK AŞAMASINDA

Karlofça Ânı: Osmanlı İmparatorluğu 18. Yüzyıla Nasıl Başladı?

Ali Yaycıoğlu

Yeniden yayımlanmaya başlayan Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergisinin 18 numaralı ilk devam sayısında yer alan Ali Yaycıoğlu’nun makalesinden yola çıkan bu konuşma çeşitli veçheleriyle bir dönüm noktası olan Karlofça antlaşmaları üzerine olacaktır. Osmanlı Devleti ve Kutsal İttifak arasında imzalanan Karlofça antlaşmalarının (1699) Osmanlı İmparatorluğu’nun modern dönemlerdeki dönüşümünü ve dünya ile olan ilişkisini şekillendiren dünya tarihinin en önemli diplomatik merhalelerinden biri olduğu tezini derinleştirme iddiasındaki bu makale, antlaşmalar sonrasındaki bazı siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri incelemektedir.

Etkinlik Yesayan Salonu ve Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar ortaklığıyla düzenlenmektedir.

*

Katılımcılar

Ali Yaycıoğlu

1994’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler eğitimini tamamlamış, daha sonra 1997’de Bilkent Üniversitesi’nde Halil İnalcık’ın öğrencisi olarak Osmanlı tarihi üzerine yaptığı yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 1996 ile 1998 arasında McGill Üniversitesi’nde dersler almıştır. 2008’de doktora tezini Cemal Kafadar danışmanlığında Harvard Üniversitesi’nde yazmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye tarihi konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Yaptığı araştırmalar, Osmanlı İmparatorluğunda Balkanlar ve Orta Doğu’daki ekonomik, siyasi ve yasal kurum ve uygulamaların yanı sıra sosyal ve kültürel yaşam üzerine odaklanmaktadır. Ali Yaycıoğlu, çalışmalarını halen Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sürdürmektedir. Her pazar Oksijen gazetesinde Osmanlı ve Modern Türkiye hakkında köşe yazısı yazmaktadır. Doktora tezi Partners of the Empire başlığıyla 2016 yılında yayımlandı.