HAZIRLIK AŞAMASINDA

Cürm-ü Âzam’ın Tarihsel ve Güncel Yansımaları

Taner Akçam ve Ohannes Kılıçdağı ile birlikte Cürm-ü Âzam’ı konuşuyoruz!

Taner Akçam ve Ohannes Kılıçdağı ile birlikte, Nisan ayında yayımladığımız, Aram Andonyan’ın kaleme aldığı ve Ermeni soykırımı hakkındaki, özellikle de 1916’da Suriye çöllerinde yaşananlar konusundaki en önemli kaynaklardan biri olan Cürm’ü Âzam’ı konuşuyoruz. Halep Muhacirin Müdüriyeti Başkâtibi Naim Bey’in Andonyan’a teslim ettiği el yazması notları ve Andonyan’ın derlediği bilgileri, telgrafları, Osmanlı belgelerini ve birinci dereceden şahitlerin tanıklıklarını içeren kitap, Andonyan’ın sözleriyle, “Ermeni şehadet yazımında eksik olan kurbanların sesini” duyurmanın yanı sıra tehcirin ve katliamların üzerinden henüz birkaç yıl geçmişken toplanan tanıklıklar bakımından da ayrı bir önem ve değer taşıyor.

Kitabın neredeyse içeriği kadar önemli olan serüvenini, ne zaman, nasıl ve hangi amaçla yazıldığını, daha önce nerelerde ve hangi dillerde yayımlandığını ele alacağımız sohbette, Türkçeye çevrilme sürecini ve çeviri sırasında karşılaşılan zorlukları da konuşacağız. 1920’lerde yayımlanan kitaba 1980’li yıllarda yöneltilen politik ve toplumsal tepkileri, bu tepkilerin kaynağını ve sonucunu, kitapta yer alan belgelerin “sahteliğine” ilişkin resmi tezleri ve bu tezlerin temelsizliğini ortaya koyan arşivleri ele alacağız. Ayrıca, Andonyan’ın en çok cevabını aradığı sorulardan birinin olası cevaplarını tartışacağız: Türk-Kürt Müslüman çoğunluk bu cinayetlere niçin bu denli gönüllü olarak katılmıştır? Niçin daha geniş ve büyük bir karşı çıkış olmamıştır?

Cürm-ü Âzam için yazdığı kapsamlı önsözün yanı sıra kitabın yayımlanmasına ve hazırlanmasına hayati katkılarda bulunan Taner Akçam ve kitabı mükemmel bir şekilde Türkçeye kazandıran Ohannes Kılıçdağı’nın gerçekleştireceği sohbetin moderatörlüğünü Nesrin Uçarlar yapacak.

Katılımcılar

Ohannes Kılıçdağı

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinden çift anadal lisans derecesi aldıktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde doktora yaptı. 2003-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde son dönem Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye’nin sosyal ve siyasi tarihi üzerine dersler verdi. 2017-2022 yılları arasında ABD’de de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’deki gayrimüslimlerin tarihi ve güncel meseleleri üzerine çok sayıda Türkçe ve İngilizce eseri mevcuttur. İstanbul’da iki dilde yayın yapan haftalık Ermenice gazete Agos’ta 2011 yılından beri köşe yazarlığı yapmaktadır.

Taner Akçam

1953’te Ardahan’da doğdu. Sorumlu yazıişleri müdürü olduğu Devrimci Gençlik dergisindeki yazıları nedeniyle Mart 1976’da on yıla yakın hapis cezasına mahkûm edildi. Mart 1977’de Ankara Merkez Cezaevi’nden firar etti. 1988’de Hamburg Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde şiddet, kültür ve insan hakları konularında çalışmaya başladı. 1991’de yayımlanan Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu (İletişim Yayınları), Ermeni sorunu etrafındaki çalışmalarının başlangıcına denk düşer. 1996’da Hannover Üniversitesi’nden sosyoloji ve tarih doktorası alan Akçam, Ermeni Soykırımı ve Türk milliyetçiliği konusunda çok sayıda çalışmaya imza attı. Çalışmalarını uzun yıllar Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holokost ve Soykırım Çalışmaları Merkezi’nde bulunan Kaloosdian/Mugar kürsüsünde sürdürdü. Halen UCLA bünyesindeki Promise Ermeni Enstitüsü’nde Ermeni Soykırımı Araştırma Programı direktörlüğü görevini yürütüyor.

Yayımlanmış Türkçe kitaplarından bazıları: İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu (Ankara: İmge, 1996); ‘Ermeni Meselesi Hallolunmuştur’ (İstanbul: İletişim, 2008); Kanunların Ruhu, Ümit Kurt ile birlikte (İstanbul: İletişim, 2012); Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması (İstanbul: İletişim, 2015); Naim Efendi’nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları (İstanbul: İletişim, 2018); Ermeni Soykırımı’nın Kısa Bir Tarihi (İstanbul: Aras, 2021).

Nesrin Uçarlar

2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Siyaset felsefesi, milliyetçilik teorileri ve geçiş dönemi adaleti üzerine çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Geçmişle yüzleşme, adalet ve hakikat arayışı çerçevesinde çalışmalar ve yayınlar yaptı. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren Aras Yayıncılık yayın yönetmenliği görevini sürdürüyor.