HAZIRLIK AŞAMASINDA

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Yurttaşlığı Yeniden Tartışmak

Füsun Üstel

2020’de ilkini gerçekleştirdiğimiz Hrant Dink Umut Konuşması kürsüsünde bu kez Füsun Üstel var. Milliyetçilik, kimlik ve kültür politikaları üzerine çalışan Prof. Üstel, konuşmasında 100. yılına yaklaşan Cumhuriyet’in yurttaşlık projesinin ne ölçüde başarılı olduğunu tartışıyor.

1980’li yıllların ikinci yarısından itibaren yurttaşlık teorileri ve pratikleri sosyal bilimler alanında canlı bir tartışma konusu haline geldi. Bu süreç Türkiye’de önemli iç ve dış sorunların yaşandığı, çatışmaların olduğu kadar çözüm arayışlarının da yoğunlaştığı bir dönem oldu; yurttaşlık, farklı siyasi projeler doğrultusunda yeniden tanımlanmaya çalışıldı. Füsun Üstel konuşmasında yurttaşlık meselesini, Cumhuriyet tarihinin belli başlı dönüm noktaları bağlamında ele alarak Cumhuriyet rejimini bu bağlamda değerlendiriyor.

2021 Hrant Dink Umut Konuşması’nı buradan veya Yesayan Salonu Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

 

Katılımcılar

Füsun Üstel 

1978’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi, ardından Bologna’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisans programına devam etti. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden doktorasını aldı. 1993’te doçent oldu, 2000’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden profesörlüğünü aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde çalıştı.  2017’de emekliye ayrılan Üstel, Türkiye ve uluslararası sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik, kimlik sorunları ve kültür politikası ile ilgili makaleler yayımladı. Yayınları arasında İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931) (İletişim Yayınları, İstanbul,  1996), Yurttaşlık ve Demokrasi (Dost Yayınları, Ankara, 1999), Makbul Vatandaşın Peşinde: II. Meşrutiyetten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi (İletişim Yayınları, İstanbul, 2004) ve Göksu Özdoğan, Karin Karakaşlı ve Ferhat Kentel’le birlikte kaleme aldığı Türkiye’de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009) var.