HAZIRLIK AŞAMASINDA

ՓՈՔՐԻԿ ՃԱՐՏԱՐԱԳԷՏԸ

800
Տ501
1938թ.
3931