HAZIRLIK AŞAMASINDA

Մուշեղ Մամիկոնեան

220
Ի304
1952թ.
3440