HAZIRLIK AŞAMASINDA

Մթոն Պատանութիւն

220
Շ282
1956թ.
3557