HAZIRLIK AŞAMASINDA

Մեր Պարտէզէն…

220
Պ272
1947թ.
3448