HAZIRLIK AŞAMASINDA

Կնատեացը

230
Հ1119
1948թ.
8205