HAZIRLIK AŞAMASINDA

Երկրաշարժ

300
Մ342
1989թ.
3299