HAZIRLIK AŞAMASINDA

Դէպի Գարուն

220
Շ296
1948թ.
3195