HAZIRLIK AŞAMASINDA

Բարպա Խաչիկ

220
Ե275
1966թ.
3165