HAZIRLIK AŞAMASINDA

Çoban mı Baba mı? Resmî Gazetede II. Mahmud

Özgür Türesay

1830’larda Osmanlı siyasi dili üzerine araştırmalar yapan akademisyen Barış Türesay, 4 Mayıs günü Yesayan Salonu’nda yapacağı konuşmanın ana hatlarını şu sözlerle anlatıyor:

“1830’ların başında II. Mahmud’un en önemli siyasî icatlarından biri olarak ortaya çıkan resmî gazete Takvîm-i vekayi ile Fransızca versiyonu Le Moniteur ottoman Osmanlı siyasî düşünce tarihi araştırmalarında bugüne kadar neredeyse hiç kullanılmamıştır. Konuşmamda bu iki kaynağın tarihçiler tarafından göz ardı edilmesinin muhtemel sebepleri üzerine birkaç sav ileri sürüp 1830’ların ilk yarısındaki içeriklerini hızlıca tanıttıktan sonra Osmanlı düşünce tarihi araştırmalarında nasıl kullanılabileceklerine dair birkaç öneri getireceğim. Bunu yaparken, bu gazetelerin birer kaynak olarak sundukları imkânların yanında tarihçinin karşısına çıkabilecek metodolojik sınır ve zorlukları tartışmayı amaçlıyorum.”

Etkinlik Yesayan Salonu ve Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar ortaklığıyla düzenlenmektedir.

Katılımcılar

Özgür Türesay

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Paris’te INALCO’da tamamlayan Özgür Türesay, 2003- 2016 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaparken Ebüzziya Tevfik ve eserleri, Osmanlı basın ve matbaacılığı, Abdülhamid dönemi sürgünlerinin Jön Türk dönemindeki sergüzeşti, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi karşıtlığı ve antisiyonizm, Osmanlı ispiritizmacılığı gibi konularda Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleler yayımlamıştır. 1830’larda Osmanlı siyasî dili üzerine araştırmalarını 2016’dan beri Paris’teki Ecole pratique des hautes études’de yürütmekte olup son senelerdeki yayınları bu konuya hasredilmiştir.