HAZIRLIK AŞAMASINDA

Yüzyıllık Apartheid’ı Tartışıyoruz

Rober Koptaş soruyor, Taner Akçam yanıtlıyor

Taner Akçam, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı etrafındaki tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlayan ve çarpıcı tezleriyle dikkat çeken son kitabı Yüzyıllık Apartheid’ı, kitabın editörü Rober Koptaş’la tartışacak.

Akçam’ın temmuz ayında Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan Yüzyıllık Apartheid kitabı, hepimizi 100. yılında Cumhuriyet’i yeniden düşünmeye davet ediyor. Türkiye tarihinin hatırlanmak istenmeyen, halının altına süpürülen karanlık yanlarını temel alan bir muhasebe metni olan çalışma, hem resmi tarihyazımını hem de Türkiye’de azınlık topluluklarına ilişkin literatürü eleştirerek alternatif bir tarih okuması öneriyor. Akçam Yüzyıllık Apartheid’da Cumhuriyet’in genellikle kurtuluş, kuruluş ve bağımsızlık temaları etrafında ele alınan ilk dönemini, etnik, dinsel, dilsel ayrımcılıkların kurumsallaştığı, pek çok uygulaması günümüzde de devam eden bir Apartheid rejimi olarak tanımlıyor ve eşitlik, adalet ve özgürlük ilkeleri üzerinde yükselecek bir gelecek için bu döneme farklı merceklerle bakmamızı öneriyor. Rejimin toplumu kast sistemini andırır kategorilere ayırdığına ve bunu yasal ve örtük düzenlemelerle sürdürdüğüne dikkat çeken Akçam, Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde, Apartheid’la dışlanan kesimlerin Şeyh Sait Ayaklanması gibi olaylarda eşitlik ve özgürlük ekseninde nasıl bir araya geldiğini göstererek genel geçer yargıları kırıyor.

Etkinlik, Yüzyıllık Apartheid’ın temel önermelerine odaklanarak, Rober Koptaş’ın soracağı sorular etrafında Cumhuriyet’in yüz yılını anlamayı ve demokratik ve adil bir Türkiye umudunun hangi ilkeler etrafında geleceğe taşınabileceğini tartışmayı hedefliyor.

16 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı 20:00’de gerçekleşecek sohbet, Yesayan Salonu Youtube kanalından ve Aras Yayıncılık sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Katılımcılar

Rober Koptaş

1977’de İstanbul’da doğdu. Uzun yıllar Aras Yayıncılık’ta ve Agos gazetesinde görev yaptı. Yazar ve yayıncı olarak çalışmalarını bağımsız olarak sürdürüyor.

Taner Akçam

1953’te Ardahan’da doğdu. Sorumlu yazıişleri müdürü olduğu Devrimci Gençlik dergisindeki yazıları nedeniyle Mart 1976’da on yıla yakın hapis cezasına mahkûm edildi. Mart 1977’de Ankara Merkez Cezaevi’nden firar etti. 1988’de Hamburg Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde şiddet, kültür ve insan hakları konularında çalışmaya başladı. 1991’de yayımlanan Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu (İletişim Yayınları), Ermeni sorunu etrafındaki çalışmalarının başlangıcına denk düşer. 1996’da Hannover Üniversitesi’nden sosyoloji ve tarih doktorası alan Akçam, Ermeni Soykırımı ve Türk milliyetçiliği konusunda çok sayıda çalışmaya imza attı. Çalışmalarını uzun yıllar Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holokost ve Soykırım Çalışmaları Merkezi’nde bulunan Kaloosdian/Mugar kürsüsünde sürdürdü. Halen UCLA bünyesindeki Promise Ermeni Enstitüsü’nde Ermeni Soykırımı Araştırma Programı direktörlüğü görevini yürütüyor.

Yayımlanmış Türkçe kitaplarından bazıları: İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu (Ankara: İmge, 1996); ‘Ermeni Meselesi Hallolunmuştur’ (İstanbul: İletişim, 2008); Kanunların Ruhu, Ümit Kurt ile birlikte (İstanbul: İletişim, 2012); Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması (İstanbul: İletişim, 2015); Naim Efendi’nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları (İstanbul: İletişim, 2018); Ermeni Soykırımı’nın Kısa Bir Tarihi (İstanbul: Aras, 2021).